Фетална морфология

Бременността е един от най-важните периоди в живота на една жена. Това е период на развитие и големи промени. Период, който носи много радости, но и изисква още повече грижи и повишено внимание.

Проследяването на бременността и растежа на бебчето трябва да се следи бдително и старателно. Затова през този дълъг период се правят различни изследвания и процедури, които да дават сведения за състоянието на  плода и майката. Такава процедура е феталната морфология.

Какво е фетална морфология?

Феталната морфология е специализирано ултразвуково изследване на основните органи и системи на плода. Изследването дава сведения за феталното развитие на плода. В зависимост от това кога се извършва, прегледът информира за протичането и напредъка на бременността.

Целта на изследването е да се оцени морфологията на бебето. Чрез феталната морфология се проверява за различни аномалии – установява се или се изключва вероятността от такива. Освен това, при процедурата се проверяват растежа и размерите на плода. Проследяват се състоянието шийката на матката, плацентата и околоплодните води, пъпната връв и кръвоотока към плода.

Провеждане на изследването

Препоръчително е фетална морфология да се провежда 3 пъти по време на бременността. Съответно в определени гестационни седмици през първия, втория и третия триместър. Процедурата може да се извърши по два начина – трансабдоминално (през корема) или трансвагинално (през влагалището).

Ранна фетална морфология

Ранна фетална морфология трябва да се проведе в периода 11-та – 13-та гестационна седмица. При тази процедура, заедно с ултразвуковия преглед се прави и ранен биохомичен скрининг (изследване на биохимични маркери). Тук се установяват различни аномалии и се взема решение за прекъсване или продължаване на бременността.

При ранната морфология специалистът проследява жизнените системи и органи на плода. Преглеждат се главата, крайниците, пикочния мехур, кръвоносните съдове, стомаха и предната коремна стена. Следи се и за състоянието на плацентата и пъпната връв.

Ранната фетална морфология, заедно с биохимичен скрининг, дават сведения за риска от различни хромозомни аномалии като Синдром на Даун.

Фетална морфология през втория триместър от бременността

Феталната морфология във втори триместър от бременността е по-обстоен преглед на структурата, органите и растежа на бебчето. Провежда се между 18-та и 23-та г.с. (по възможност 20 - 21).

Този преглед проследява подробно оглеждане на:

  • лицето и главичката на плода (черепните кости и мозъка);
  • шията;
  • гръдния кош (сърцето на плода) и гръбначния стълб;
  • храносмилателния тракт и коремната стена;
  • отделителната система;
  • външните полови органи;
  • броят на кръвоносните съдове в пъпната връв;
  • състоянието на плацентата и количество на околоплодните води;

Феталната морфология може да се комбинира с т.нар. късен биохимичен скринин за изследване на маркерите на хромозомните аномалии. Това се практикува при пропускане на ранния биохимичен скрининг.

В този етап от бременността се провежда и скрининг за предтерминно раждане и спонтанен аборт като се измерва дължината на маточната шийка, а резултатите се получават с помощта на специален софтуер.

Късна фетална морфология

Късна фетална морфология е изследване в последния триместър, между 28-ма и 32-ра гестационна седмица или до края на бременността. Тя служи за откриване на по-дребни или редки аномалии, които се появяват при бързия растеж на бебчето.

При късната морфология се проследява състоянието на плацентата и околоплодните води. Изследва се и кръвотока към плода и към матката. На този етап може да се открие дали има недостиг на кислород до плода или анемия и да се вземат съответните мерки.

Феталната морфология е необходимо изследване за всяка бременна жена, независимо от нейната възраст, здравословно състояние или начин на живот. Проследяването на бременността и растежа на плода е основната цел на този преглед през различните гестационни седмици.

Феталната морфология вече е достъпна почти във всички медицински центрове в България, специализирали в сферата на репродуктивната медицина. 

Важно! Статията е информативна и не трябва да служи да си поставяте сами диагноза. Винаги се консултирайте с лекар професионалист.

Последвайте ни