AПАРАТУРА

Image

Имуноанализатор

Cobas-e-411 е напълно автоматизиран анализатор, който използва патентована технология ElectroChemiLuminescence (ECL) за имуноанализ. Той е предназначен както за количествени, така и за качествени in vitro анализи за широк спектър от приложения а именно костни, сърдечни и  туморни маркери; репродуктивни и други хормони; витамини, инфекциозни заболявания).  
Image

Лабораторни центрофуги

Уредът е предназначен за извършване на лабораторни центрофуги.
Image

Имунологичен анализатор

FIA 8000 е имунологичен анализатор предназначен за определяне на биомаркери в човешка пълна кръв, серум или плазма. Резултатът от теста може да се използва като помощно средство в клинична диагноза.
Image

Автоматичен глюкоанализатор

Иновационна измервателна система за определяне на нивата на глюкоза в кръвта. Възможност за извършване на тестовете веднага, в рамките на по-малко от минута имате готов  резултат. Възможност за съхранение на пробата.
Image

Уринен анализатор

Автоматичен уринен анализатор за диагностика урина
Image

Биохимичен анализатор

INTEGRA 400 Plus е автоматичен, селективен биохимичен анализатор за биохимична диагностика. Той принадлежи към системите за клинична химия с четири интегрирани технологии за измерване за по-гладко разпределение на натовареността и оптимизиране на работата.
Image

Хематологичен анализатор
ABX Micros ES 60

18-параметров 3-Diff автоматичен хематологичен анализатор за хематологична диагностика.

Благодарение на комбинацията от имунотурбодометричен метод и кондуктометрия, анализаторът е изход към ново ниво на диагностика на различни заболявания.
Image

Хематологичен анализатор
ABX Micros 60

18 параметров  3 DIFF автоматичен хематологичен анализатор ABX Micros 60 ,за хематологична диагностика.  

Благодарение на комбинацията от имунотурбодометричен метод и кондуктометрия, анализаторът е изход към ново ниво на диагностика на различни заболявания.
Image

Автоматичен
Йон-селективен анализатор

EasyLyte Plus съдържа модерна електроника и иновативен ергономичен дизйн. Анализаторът подържа данни, които са лесно достъпни.
Image

Хематологичен анализатор
Mindray BC-760

Mindray BC-760 е 30 параметров хематологичен анализатор, който комбинира ПКК, СУЕ и ДКК. Уредът предоставят иновативен метод за диагностика и позволява по-надеждни, точни и подробни измервания.