7 необходими лабораторни изследвания за бременни
Бременността е период на огромни промени, които оказват сериозно влияние върху организма на майката. Именно затова, лабораторните изследвания имат изключително важна роля в грижата за здравето на бременните и техните бебета.

С цел гарантиране на доброто състояние на родилката, в медицинската общност въвежда редица необходими лабораторни изследвания за бременни. Те предоставят важна информация за майката и плода и помагат за навременното откриване и лекуване на рискове и проблеми.

Седемте най-важни лабораторни изследвания за бременни са Цитонамазка, ПКК, Кръвна група, Rh-фактор, БХС и изследвания на лабораторни показатели, инфекции и болести.

Цитонамазка (PAP тест)

Цитонамазка е сред основните изследвания за женското здраве и е особено важно по време на бременност. Изследването се извършва чрез взимане на проба от вътрешността на шийката, която след това се изследва в лабораторни условия.

При бременни Цитонамазка се препоръчва по време на първия ултразвуков преглед при гинеколог. Обикновено се насрочва по преценка на лекаря, според медицинската история на бъдещата майка.

PAP тестът се използва за откриване на анормални промени в матката, диагностициране на предраково или раково състояние и служи за назначаване на подходящо лечение, с цел избягване на усложнения.

Пълна Кръвна Картина

Друго изключително важно изследване за бременни е Пълна Кръвна Картина. Анализът на кръвта помага за проследяване на общото благосъстояние на майката. Провежда се на определени времеви интервали през цялата бременност и е от особено значение по време периодите с по-грандиозни промени.

Пълната кръвна картина включва изследване на всички показатели в кръвта – еритроцити, левкоцити, хемоглобин, хематокрит и скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ). Така се проследява рискът от различни медицински състояния като анемия, инфекции, хормонални промени и други разстройства на ранен етап.

Кръвна група

Сред най-важните изследвания при бременност попада и определянето на кръвната група на майката. Това носи важна информация за червените кръвни клетки и свойството на кръвта, което се определя от антигените на повърхността на еритроцитите.

Тестът на кръвната група е важен, тъй като може да определи каква би била реакция на организма на майката срещу този на бебето. Големи усложнения настъпват ако кръвната група на бременната и плода не са съвместими помежду си.

Резус фактор

Заедно с уточняването на кръвната група, се определя и Rh-факторът – една от основните характеристики на кръвта, от съществено значение за правилното протичане на бременността.

Изследването има за цел да определи какъв е Резус факторът на бременната и бебето – дали и двата организма са с еднакъв, или с различен Rh показател. Усложнения могат да настъпят, например, при различни резултати като Rh-отрицателна майка и Rh-положителен плод.

Резус факторът се изследва посредством кръвен тест и обикновено е част от задължителните изследвания за бременни.

Лабораторни биохимични изследвания при бременност

По време на бременността е необходимо да се извършат определени биохимични изследвания, с които се оценява здравето на бременната жена и развиващото се бебе. Тези тестове се извършват в различни периоди и дават важна информация, касаеща ранното откриване на възможни проблеми и усложнения.

Лабораторните биохимични изследвания при бременност включват анализ на основни показатели като глюкоза, урина, триглицериди, билирубин, общ белтък, феритин, желязо, калций, различни хормони, витамини и други.

Всяко изследване дава ключова информация за състоянието на бременната. Например:

  • Изследване на глюкоза е важно за измерване на нивата на кръвната захар и степента на нейната обработка. Този тест помага за оценка на риска от развитие на гестационен диабет – сериозно заболяване по време на бременността
  • Анализът на урина от бременната се извършва за оценка на показатели като белтъчини, кръвни телца, pH стойности, левкоцити и други. Резултатите информират за проблеми с бъбреците и наличие на инфекции.
  • Тестът на нивата на феритин и желязо служат за откриване на анемия и/или дефицит на желязо в организма на бременната жена. Тези състояния се срещат често по време на бременност и затова трябва да бъдат наблюдавани внимателно.
  • Билирубин помага за оценка на функцията на черния дроб, а белтъците за работата на бъбреците.
Всички лабораторни изследвания служат за оценка на състоянието на бременната жена и дават важни сведения за развитието на плода. С тяхна помощ лекарите проследяват всички промени, настъпили в организма на жената и успяват да назначат оптимални грижи за всяка бременна.

Медико-Диагностична Лаборатория ПРО-ЛАБ предлага специализиран диагностичен пакет „Бременност“, който обединява основните и едни от най-важни изследвания за бременни – ПКК, Урина и Глюкоза.  

Разгледайте нашите диагностични пакети.

Биохимичен скрининг

Задължително изследване за всяка бременна жена е биохимичен скрининг – безопасен и неинвазивен лабораторен тест, който анализира важни кръвни показатели, като  ЧХГ и PAPP-A (плазмен протеин).

С биохимичен скрининг се проследяват основните рискове за майката и бебето. Изследването дава информация за общото здравословно състояние на плода и степента на неговото развитие. БХС има за цел да измери нивото на риск от сериозни животозастрашаващи хромозомни аномалии, включително Синдром на Даун, Едуардс и Патау.

Изследването става чрез анализ на кръвна проба и винаги се комбинира с ранна фетална морфология (задължителен преглед по време на бременност), за получаване на по-точни и надеждни резултати.  

Прочетете повече за в статията Фетална морфология – всичко, което да знаем .  

Инфекции и болести

Всяка бременна, независимо от нейната възраст, състояние и начин на живот, трябва да се подложи на изследвания за откриване на инфекции и болести, като Сифилис, СПИН, Хепатит В и С, различни вируси, гъбички и инфекции. Тези болести представляват сериозна заплаха за здравето и живота на майката и плода.

  • Сифилис е инфекциозно заболяване, което може да доведе до големи повреди на бебето – например, проблеми със сърцето, мозъка, очите, ушите и т.н.
  • СПИН е сериозна вирусна инфекция, която може да се предаде от заразена майка на плода ѝ, по време на самата бременност, при раждането или кърменето.
  • Новороденото може да се зарази с Хепатит В и С от майка си по време на раждане. Тези заболявания могат да увредят черния дроб на плода и да доведат до проблеми с нормалния растеж и развитие.
За откриване на различни инфекции, гъбички и бактерии се прави микробиологично изследване на секрет от влагалището на бременната жена. Този тест се провежда поне два пъти през бременността, с цел да проследи наличието на микроорганизми, които могат да доведат да усложнения в състоянието на майката и бебето.
Лабораторните изследвания за бременни имат важна роля в пренаталните грижи. Те предоставят ценна информация за здравословното състояние на майката и развитието на бебето, като позволяват навременното откриване и лекуване на проблеми.

Всяко едно от необходимите лабораторни изследвания за бременни помагат на проследяващия бременността гинеколог и медицинския екип във всеки АГ Медицински център да предостави адекватна персонална грижа за всяка жена. Благодарение на това се гарантира поддържането на доброто здравословно състояние на родилките и протичането на безпроблемна бременност.

Важно! Статията е информативна и не трябва да служи да си поставяте сами диагноза. Винаги се консултирайте с лекар професионалист.