ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЦЕНОРАЗПИС

Хематологични Изследвания

Изследване
Цена
ПКК-18 Показателя
6.00 лв.
CУЕ
3.00 лв.
ПКК-30 Показателя - Diff
7.00 лв.
ПКК + ДКК + СУЕ
9.00 лв.
Морфология на Er
5.00 лв.
ПКК + Морфология на Er
10.00 лв.
Ретикулоцити
5.00 лв.

Субтрати

Изследване
Цена
LDL
5.00 лв.

Ензими

Изследване
Цена
CKMB
10.00 лв.
Тропонин
15.00 лв.
ЛДХ
5.00 лв.
АСАТ
5.00 лв.
АЛАТ
5.00 лв.
Креатиниканаза-КК
5.00 лв.
ГГТ
5.00 лв.
Алкална Фосфатаза - АФ
5.00 лв.
Алфаамилаза
5.00 лв.
Липаза
7.00 лв.

Клинико-Химични Изследвания

Изследване
Цена
Глюкоза
3.00 лв.
КЗП - Трикратен Профил
9.00 лв.
ОГТТ с 75мг Глюкоза на Прах
9.00 лв.
Урея
5.00 лв.
Билирубин Общ
5.00 лв.
Общ Белтък
5.00 лв.
Билирубин Директен
5.00 лв.
Албумин
5.00 лв.
Общ Холестерол
5.00 лв.
HDL - Холестерол
5.00 лв.
Триглицериди
5.00 лв.
Пикочна Киселина
5.00 лв.
C - Реактивен Протеин - CRP
12.00 лв.
Креатинин
5.00 лв.
Феритин
20.00 лв.
Гликиран Хемоглобин - HbA1C
15.00 лв.

Хормони

Изследване
Цена
TSH
20.00 лв.
FT4
20.00 лв.
FT3
20.00 лв.
TAT
20.00 лв.
MAT
20.00 лв.
TG
25.00 лв.
Серумен Инсулин
20.00 лв.
TRAC TSH рецепторни антитела
35.00 лв.
С - Пептид
20.00 лв.
Общ Кортизол
20.00 лв.
Паратхормон
20.00 лв.
Бета ЧХГ
20.00 лв.

Репродуктивни Хормони

Изследване
Цена
Естрадиол
20.00 лв.
Пролактин
20.00 лв.
Прогестерон
20.00 лв.
Тестостерон
20.00 лв.
FSH
20.00 лв.
Анти Мюлеров Хормон
40.00 лв.
DHEA-S
20.00 лв.
LH
20.00 лв.

Витамини

Изследване
Цена
25.00 лв.
Витамин Д (25-OH)
30.00 лв.
25.00 лв.

Изследване на Урина

Изследване
Цена
Урина 10 Показателя
6.00 лв.
Седимент
3.00 лв.
Креатинин в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Амилаза в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Пикочна Киселина в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Калий / Натрий в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Белтък в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Калций в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Фосфор в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Микроалбуминурия
15.00 лв.
UACR
15.00 лв.
Креатинов Клиранс
8.00 лв.