ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЦЕНОРАЗПИС

Хематологични Изследвания

Изследване
Цена
ПКК-18 Показателя
5.00 лв.
CУЕ
2.00 лв.
ДКК на Микроскоп
4.00 лв.
ПКК + ДКК на Микроскоп
8.00 лв.
Морфология на Er
4.00 лв.
ПКК + Морфология на Er
8.00 лв.
Ретикулоцити
4.00 лв.

Субтати

Изследване
Цена
LDL
5.00 лв.

Ензими

Изследване
Цена
CKMB
25.00 лв.
Тропонин
25.00 лв.
ЛДХ
5.00 лв.
АСАТ
4.00 лв.
АЛАТ
4.00 лв.
Креатиниканаза-КК
4.00 лв.
ГГТ
5.00 лв.
Алкална Фосфатаза - АФ
5.00 лв.
Алфаамилаза
5.00 лв.
Липаза
7.00 лв.

Клинико-Химични Изследвания

Изследване
Цена
Глюкоза
3.00 лв.
КЗП - Трикратен Профил
7.00 лв.
ОГТТ с 75мг Глюкоза на Прах
7.00 лв.
Гликиран Хемоглобин - HbA1C
10.00 лв.
Креатинин
4.00 лв.
Урея
4.00 лв.
Билирубин Общ
4.00 лв.
Билирубин Директен
4.00 лв.
Общ Белтък
4.00 лв.
Албумин
4.00 лв.
Общ Холестерол
5.00 лв.
HDL - Холестерол
5.00 лв.
Триглицериди
5.00 лв.
Пикочна Киселина
7.00 лв.
C - Реактивен Протеин - CRP
10.00 лв.
Феритин
20.00 лв.

Вирусология

Изследване
Цена
Хепатит B
15.00 лв.
Хепатит C
15.00 лв.
Сифилис
10.00 лв.
Спин
10.00 лв.
Хеликобактер Пилори Ангиген
12.00 лв.
Хелокобактер Пилори Фецес
20.00 лв.
Окултни Кръвоизливи
5.00 лв.

Изследване на Урина

Изследване
Цена
Урина 10 Показателя
3.00 лв.
Ацетон / Захар
Белтък / Захар
10.00 лв.
Седимент
3.00 лв.
Креатинин в 24 Ч Урина
4.00 лв.
Амилаза в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Пикочна Киселина в 24 Ч Урина
4.00 лв.
Калий / Натрий в 24 Ч Урина
5.00 лв.
Фосфор в 24 Ч Урина
4.00 лв.
Микроалбуминурия
10.00 лв.
UACR
15.00 лв.

Тест COVID 19

Изследване
Цена
Бърз Антиген Тест за SARS-COV-2
20.00 лв.
Вирус Неутрализиращи Антитела (VNT)
30.00 лв.
Количествен Брой Антитела и Качествен IgM/IgG
25.00 лв.
Грип Тип A/B/Ковид 19
25.00 лв.