ЗА НАС

Ние смеПРО-ЛАБПрофесионалистиЕкип

История на ПРО-ЛАБ

История на ПРО-ЛАБ

Лаборатория "ПРО-ЛАБ" извършва диагностика на медицински изследвания, респективно комплексен пакет от услуги на отделните сегменти на здравеопазването.

Активни сме на медицинския пазар в България от 2000г. Тогава започнахме с една лаборатория на територията на община Гоце Делчев.

След 21 години работа, предизвикателства и усърден труд, ние спечелихме доверието на своите пациенти. Като резултат изградихме мрежа от над 15 изнесени манипулационни на териториите на общини Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово.

Развитие

Покриваме около 80% от лабораторния сегмент, което ни отрежда доминантно място в региона. През последните години, лабораторната диагностика участва в лечебния процес все повече и повече. Тя стана водеща стила за диагностично и терапевтично уточняване.

Това налага използването на високо технологична апаратура и услуги, които няма да са възможни без наличието на високо квалифициран персонал.

По време на 21 годишното ни съществуване сме потвърдили нашата способност за качество, бързина и надеждност. Стремим се постоянно да предлагаме нови и нови изследвания за нуждите на пациентите.

Про лаб развитие

Визия

Визия на про лаб

ПРО ЛАБ винаги се стреми да налага стратегия ориентирана към пациента. Ние държим на висока професионална репутация, грижовно и отговорно отношение към пациента.

В нашата лаборатория, за вашето здраве ще се грижи професионален екип от лекари, лаборанти и медицински сестри.

ПРО ЛАБ се стреми да предлага комбинирани пакети от изследвания за комплексна диагностика на вашето здраве.

Грижа за вашето здраве

Медико диагностична лаборатория ПРО ЛАБ работи по договор с Национална здравноосигурителна каса, НЗОК. Осъществява се ежедневен вътрешен лабораторен контрол и участва в Национална система за клинични лаборатории НСВОК.

Предлагаме широк спектър на извършваните изследвания и общ формат на резултатите в рамките на работния ден.

Гъвкавост при допълване на спектъра според нуждите на пациента, комплектна логистика от пробата до резултата чрез лабораторна информационна система с възможност за достъп на пациента и лекари.

Разполагаме със собствен транспорт и предлагаме обслужване по домовете.
Грижа за вашето здраве